افراد
سرپرست : مهندس مهدی زمانیان      mzamanian@eetd.kntu.ac.ir

مدرس : عطیه مقیمی                     moghimi@eetd.kntu.ac.ir

تاریخ به روز رسانی:
1398/11/26
تعداد بازدید:
455
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
نشاني: تهران - خيابان شريعتي
ضلع جنوب شرقي پل سيد خندان 
صندوق پستي 1355-16315
1631714191 كدپستي
تلفن :88462494
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.